Giá trị tốt nhất cho mỗi nhu cầu
công nghệ của bạn

Chúng tôi thấu hiểu những vấn đề khách nhau của mỗi khách hàng và thiết kế giải pháp
phần mềm dành riêng cho bạn
  • plchldr.co ff4136
  • plchldr.co ff4136
  • plchldr.co ff4136
  • plchldr.co ff4136
  • plchldr.co ff4136
  • plchldr.co ff4136
  • plchldr.co ff4136
  • plchldr.co ff4136
  • plchldr.co ff4136
Các công nghệ có sẵn được phát triển tại Rabiloo
Giúp bạn nhanh chóng ứng dụng và tích hợp vào việc giải quyết các vấn đề về công nghệ trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
PGS. TS. Nguyễn Bình Minh
Giảng viên đại học Bách Khoa
PGS. TS. LÊ THANH HƯƠNG
Tiến sĩ Khoa học Máy tính trường Đại học Middlesex, Vương quốc Anh. Giảng viên tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
TS. NGUYỄN THỊ OANH
Tiến sĩ Xử lý ảnh và Thị giác máy tính, Đại học Nancy 2, Pháp (năm 2010)
TS. LÝ TUẤN NAM
Tiến sĩ về AI tại Tokyo University
Chứng nhận chất lượng của Rabiloo
ISO 9001
ISO 27000
ISTQB
AWS
PMP
CMMI level 3
Khách hàng nói về chúng tôi
Trách nhiệm và năng lực chuyên môn tuyệt vời của Rabiloo đã giúp đẩy nhanh tốc độ của dự án so với kỳ vọng ban đầu của chúng tôi
Chuyên gia của Rabiloo có năng lực đề xuất ấn tượng, họ khai thác sâu sắc vấn đề của chúng tôi và triển khai dự án với quy trình chuyên nghiệp sau khi hiểu rõ được yêu cầu
Chúng tôi rất tự tin vào năng lực kỹ thuật và trách nhiệm của đội ngũ kỹ sư của Rabiloo

Gặp gỡ và lắng nghe

Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống

Gặp gỡ và lắng nghe

Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống