Quay lại
VCCI: Cổng thông tin về tạo thuận lợi thương mại
Cổng thông tin doanh nghiệp về Tạo thuận lợi thương mại (Vietnam Trade Facilitation Hub) được sáng lập bởi VCCI - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và USAID - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, mang ý nghĩa quan trọng trong việc tổng hợp, cung cấp thông tin về tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến hoạt động thương mại quốc tế.
Ngoài chức năng cung cấp thông tin, VNFT còn là một điểm hỏi - đáp các vấn đề thắc mắc của các doanh nghiệp.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry)
VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và các quốc gia.
Xây dựng website điện tử về các chính sách tạo thuận lợi thương mại
Nhằm mục đích tổng hợp, cung cấp cấp thông tin, đồng thời là điểm hỏi-đáp dành cho các doanh nghiệp, VCCI mong muốn xây dựng website có khả năng lưu trữ, truy cập và trình bày thông tin với tốc độ nhanh nhất với tính bảo mật thông tin cao.
Xác định chức năng chính của website
Đội ngũ dự án của VCCI đã xây dựng chi tiết yêu cầu về chức năng của cổng thông tin, giúp cho các chuyên gia tư vấn của Rabiloo có thể nhanh chóng nắm bắt yêu cầu và lên kế hoạch phát triển phần mềm. 
Trang website cổng thông tin doanh nghiệp sẽ có 06 thư mục chính là: 
- Về chúng tôi: Giới thiệu thông tin tổng quan
-Chính sách & Thủ tục: Trình bày thông tin theo các mục con
- Tin tức: Cập nhật, chỉnh sửa tin tức
- Diễn đàn: Giới thiệu thông tin
- Hỏi đáp: Chatbot tự động
- Ấn phẩm & Dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu và thống kê
Đề xuất quy trình phát triển website từ Rabiloo
Tiếp nhận yêu cầu phần mềm: Tiến hành lịch họp phỏng vấn chi tiết các yêu cầu về chức năng của cổng thông tin doanh nghiệp
- Đề xuất phương án triển khai phần mềm: Chúng tôi đề xuất mô hình Agile với việc trao đổi và phản hồi hàng tuần cùng khách hàng
- Thành lập nhóm phát triển với công nghệ phù hợp nhất: Gồm project manager, developer, tester và designer
- Kế hoạch phát triển: Bắt đầu từ UI, UX đến xây dựng kiến trúc phần mềm và hoàn thiện website
Kết quả dự án
- Trang website cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại với đầy đủ hạng mục nội dung và chức năng như yêu cầu
- Tốc độ phản hồi của website nhanh, hiệu suất hoạt động ổn định

Share


Cập nhật bài viết mới nhất từ chuyên gia

Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống

Gặp gỡ và lắng nghe

Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống